بوی عید - 7th band

Bm                  C                                                              Em                        

عاشق اینم که همش به ساعتم نگاه کنم ... قلبمو بی قرار تو لحظه رو چشم به راه کنم

Am                                                       

برای اینکه برسی فقط خدا خدا کنم

D              G                                                                   Em                         

من که دارم حس میکنم خودمو تو ثانیه هات ... دلم برات تنگ شده بود واسه خودت واسه هوات

Bm                      Am                                                       

واسه یه ذره دیدنت حتی واسه صدای پات

D           Bm             C  D     C                                               

خیلی زیاد دوست دارم دوست دارم

Bm    C           C                       Am                C     G                                     

بیشتر از هر چیزی که هست ... زمستونم دوست داره چون سر راهتو نبست

D           Bm               C  D   C                                               

با نفسات حس میکنم حس میکنم

Em  Bm    C                C                  Am       C     G                                          

وقته نفس کشیدنه ... قلبمو میذارم وسط این سفره ی عید منه

Am             C       D       G                 G                     Bm     Am                         

آیینه ی دلگیر دلم دلش واسه دیدن تو تنگ شده و ... میخواد تو چشمات بازم ببینه خودشو

D Am           C      D   G                    G  Bm           Bm                                         

هر چی که دور و برمه به من داره میگه میای ... خاطره انگیزه که تو چند ثانیه دیگه میای

 

خیلی زیاد دوست دارم ...

/ 0 نظر / 29 بازدید