اکورد چه خواب هایی-شادمهر عقیلی

A#  /  G#m  /  B  / F#  /  C#  / G#m  / D#m

A#      G#m             B                  F#         C#       G#m      D#m                   

چه خوابایی برات دیدم چه فکرایی برات داشتم     کسی رو حتی یه لحظه به جای تو نمیذاشتم

A#        G#m                B                F#       C#        G