آکورد به من نگاه کن از مهدی یراحی

A#m     C#      A#m        B      /     C# - D#m  G#m       C#     F#                            

از تو عبور میکنم فقط نگاه میکنی              من اشتباه میکنم تو هم گناه میکنی

 D#m - A#m -  C#       F#     C#           A#m          B    /     C#  D#m   G#m                        

به من نگاه کن نترس     من به تو مبتلا شدم ... به موج میزنم ببین چه ساده ناخدا شدم

D