big return

سلاااااااااااااااام!!!!قلب

چطورید یا نه؟؟؟  خب دیگه اینم از کنکور....(روحانی متشکریم!!!!نیشخند)

 فکر کنم حدود 9 ماه کورد نذاشتم!خجالت

اگه خدا بخواد اومدم سفت و سخخخت بچسبم به وب. شما هم نظر بدید و منم میترکونم!!!عینک

/ 0 نظر / 27 بازدید