گیتار ملودی اکورد

جدیدترین ملودی و آکورد

آکورد شهزاده رویا _ گلشیفته و شهاب حسینی
نویسنده : محمد صادق رجایی - ساعت ۸:۱٢ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/٥/٦
 

Bm

دیدم تو خواب وقت سحـر شهزاده ای زریــن کمــــر

Bm.........................................Em

نشستـه بر اســـب سفیـــد می اومـد از کوه و کمــــر

Bm..........#F

می رفت و آتش به دلم

Bm........#F

می زد نگاهش

Bm.............................................................Em

کاشکی دلم رسوا بشـه ، دریا بشـه ، این دو چشـم پر آبــم

.....................................................................F#

روزی که بختم وا بشه ، پیدا بشه ، اون که اومد تو خوابم

Bm..................................................Em...........................................Bm

شهزاده ی رویـــــای من شایــــد تویــی اون کس که شب در خواب من آید تویی تــــو......

Em........................F#...........Bm.............Em...........Bm

از خــواب شیـرین ، ناگـه پریــدم ،او را ندیـــدم ، دیگــر کنــارم به خـدا

Bm...................................F#................Bm....Em

جانم رسیده ، از غصه بر لب ،هر روز و هر شب ، در انتظارم به خـدا